ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΩΣ 15-10-2019

Ανακοινώνεται η τελική παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης της διαδικασίας διαβούλευσης στο πλαίσιο του έργου «Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης Διαδρομής Πολιτισμού Τουρισμού στη Θεσσαλία» έως 15-10-2019

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΩΣ 30-09-2019

Ανακοινώνεται η παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης της διαδικασίας διαβούλευσης στο πλαίσιο του έργου «Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης Διαδρομής Πολιτισμού Τουρισμού στη Θεσσαλία» έως 30-09-2019

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Πολιτιστικός τουρισμός είναι «η μετακίνηση ανθρώπων σε πολιτιστικά αξιοθέατα μακριά από τη συνήθη κατοικία τους, με στόχο τη συλλογή νέων πληροφοριών και εμπειριών για την κάλυψη των πολιτιστικών τους αναγκών» (Borowiecki& Castiglione, 2012) Ως πολιτιστικά αξιοθέατα αναφέρονται ενδεικτικά: αρχαιολογικοί χώροι και μουσεία ιστορικοί τόποι / οικισμοί τέχνες θρησκευτικές εκδηλώσεις, προσκυνήματα καθώς και Μνημεία της Φύσης,…

Ο.Χ.Ε. ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Οι Ο.Χ.Ε. αποτελούν ένα εργαλείο χωρικής ανάπτυξης, μέσω του οποίου είναι δυνατό να εφαρμοστούν αναπτυξιακές στρατηγικές για συγκεκριμένες χωρικές ενότητες με κοινά αναπτυξιακά προβλήματα ή δυνατότητες.
Στην περίπτωση της Περιφέρειας Θεσσαλίας και σύμφωνα με το εγκεκριμένο Π.Ε.Π. Θεσσαλίας 2014-2020, προβλέπεται η υλοποίηση μιας Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (Ο.Χ.Ε.) που αφορά σε μια Διαδρομή Πολιτισμού–Τουρισμού στη Θεσσαλία, με θεματικό αντικείμενο την αξιοποίηση της πολιτιστικής ή και της φυσικής κληρονομιάς, προκειμένου να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης τόσο για τις ίδιες τις περιοχές που θα αφορά, όσο και για ολόκληρη την Περιφέρεια.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΧΕ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ

Η εταιρεία «Lever– Σύμβουλοι Ανάπτυξης» πραγματοποίησε την παρουσίαση ενός ολιστικού προγράμματος Πολιτιστικού Τουρισμού στη Θεσσαλία. Με πρωτοβουλία του σωματείου ΔΙΑΖΩΜΑ διοργανώθηκε το Σάββατο 8 Ιουνίου στο ξενοδοχείο Divani Palace Larissa Hotel (στη Λάρισα) και στο ξενοδοχείο Domotel Xenia Volos (στο Βόλο) ενημέρωση σχετικά με την εκπόνηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου για Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση Διαδρομής Πολιτισμού…

ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα παρακάτω αρχεία αναλόγως των αναγκών σας για να ενημερωθείτε και να συμβάλετε στην διαμόρφωση της ΟΧΕ. Στις παρακάτω λήψεις συμπεριλαμβάνεται ενημερωτικό υλικό και το 1ο και 2ο Μέρος του Δελτίου Πρότασης. Το 1ο Μέρος αφορά την πρόταση περιοχών ως δορυφόρους της Κύριας Διαδρομής. Σε αυτό μπορείτε να προτείνετε περιοχές που θα…

ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

Μπορείτε να συμπληρώσετε το ηλεκτρονικό Ερωτηματολόγιο για να συμβάλετε στην διαμόρφωση της ΟΧΕ. Στο 1ο Μέρος σας ζητείται να προτείνετε περιοχές ως δορυφόρους της Κύριας Διαδρομής. Σε αυτό μπορείτε να προτείνετε περιοχές που θα ενισχύσουν την Κύρια Διαδρομή λόγω της πολιτιστικής, περιβαλλοντικής ή τουριστικής τους αξίας. Πατώντας το κουμπί ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ στο ερωτηματολόγιο μπορείτε να…